• Ons motto: safety first!

     Uw dossier zijn bij ons in goede handen, wij respecteren u privacy!

Privacy Statement

Privacy Statement

Wij waarborgen 100% vertrouwelijkheid bij onze organisatie

Factoring Broker Nederland B.V. gevestigd te Eindhoven, wordt namens u gemachtigd om de door u aan te dragen gegevens zoals; persoonsinformatie en de benodigde bedrijfsinformatie te overhandigen voor acceptatie en controle aan de betreffende factoringmaatschappijen te doen overhandigen namens u, omdat wij optreden als uw bedrijfsadviseur!  De factoringmaatschappijen zullen de verwerkingen van uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens, zodra er een overeenkomst tot stand komt, tzt aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. U kunt deze aanmeldingen bekijken via de website van het CBP: www.cbpweb.nl, op hun website, onder de knop 'openbare registers', het 'register meldingen'. 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen'.
 

Factoring Broker Nederland B.V. verwerkt uw gegevens tot een  100% factoringdossier

Wij verwerken persoonsgegevens of bedrijfsgegevens van onze cliënten voor het aangaan en/of uitvoeren van factoring overeenkomsten, verkopen van vordering, bemiddelingen, juridische rechtsbundels, mediation, debitcards of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over deze producten.
 

Raadpleging databank:

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid bij factoring adviezen kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij diverse instellingen zoals, Dun and Bradstreet en Graydon en Creditsafe en natuurlijk bij de KvK. In dit kader kunnen deelnemers van deze ondernemingen ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
 

Opnemen telefoongesprekken: ( mobiel en vaste telefonie )

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard, dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd weer vernietigd.
Met het akkoord gaan van een opdracht geeft u ons altijd toestemming dat wij deze gegevens als bewijslast mogen gebruiken!
 

Bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens over een strafrechtelijk verleden Voor een aantal factoring maatschappijen is het voor ons noodzakelijk uw strafrechtelijk verleden te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of  met uw machtiging van een justitie. De verwerking van deze gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Factoring Broker Nederland Op deze gegevens rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als ons beroepsgeheim. Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij ons vragen worden gesteld naar een eventueel zakelijk verleden.
 

Recht op inzage en correctie:

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen van welke gegevens van uzelf, door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 45,- excl btw. Tevens kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
 

Afmelden voor informatie over Factoring Broker Nederland:

U kunt ons melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Factoring Broker Nederland, Marketing, FB-2013, Postbusnummer 6040, 5600 HA Eindhoven
 

Factoring Broker Nederland, Franchise houder, Broker, Advisor:

Als u van uw onafhankelijke factoring adviseurs of brokers of franchise houders geen informatie meer wilt ontvangen, over een van onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze zelfstandige adviseur.
 

Uw bezoek aan deze site en cookies;

Factoring Broker Nederland wil graag dat u deze website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. In onze cookie verklaring leest u precies wat cookies zijn. En hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.
 

Cookie verklaring:

Voor onze web analyses maken wij gebruik van het statistiekenpakket van onze website. Zij houden het IP-adres van uw computer geanonimiseerd bij. Als u cookies accepteert dan worden deze ook geplaatst. Hiermee kunnen wij rapportages maken over hoe bezoekers onze website(s) gebruiken.

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Factoring Broker Nederland met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Factoring Broker Nederland B.V Postbus 6040, 5600 HA Eindhoven.

Social Media

contactgegevens

Factoring Broker Nederland
Schweitzerlaan 16 / 5644 DL Eindhoven
T +31 (0) 88 00 47 960
E info@factoringbroker.nl

Contactpersonen Hoofdkantoor FBN
Toine Aarts
FBN Skypenaam: FBN-NEDERLAND